slovensko  |  english  |  deutsch  |  hrvatski   
+386 (1) 724-44-35
Upiši:
Upiši:
Jednostrani ili obostrani tisak
Obostrani Jednostrani
Predviđena dorada
 Priprema datoteka
 Laminacija (plastifikacija)
 Kaširanje
 Uokvirivanje
 Šivanje
 Visokofrekventno varenje
 Obrubljivanje
 Montaža
Drugo:
Format proizvoda (širina i visina proizvoda u milimetrima)
Broj komada
Broj motiva
Gdje želite preuzeti materijale
U sjedištu poduzeća Protechnik U sjedištu naručitelja
Kad želite materijale preuzeti? - Datum
Dodatni zahtjevi ili napomene
Kontaktni podaci
Ime i prezime
Poduzeće
Telefon
Elektronička adresa
Proizvodnja: Innovatif cookie